+

berna

(7:52:43 PM) berna: so?
(7:52:50 PM) berna: i am feeling so sad
(7:52:55 PM) berna: all my body feels sad
(7:53:10 PM) berna: even my fingers eyes eveywhere i feel sad
(7:53:19 PM) toby: you just wrote a tiny poem